Teologia

Wyższy Instytut Wiedzy Religijnej

jest poprzednikiem obecnej uczelni. Erygowany został w 1987 roku przez Ks. Biskupa Ignacego Jeża, ówczesnego biskupa diecezjalnego.

Siedzibą uczelni była Parafia Św. Ducha w Koszalinie. Równolegle działało Diecezjalne Kolegium Teologiczne, prowadzące trzyletnie studia zawodowe (licencjackie).

Odpowiedni poziom nauczania gwarantowały w tamtym czasie umowy zawierane z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu.

Teologia

Wyższy instytut wiedzy religijnej

jest poprzednikiem obecnej uczelni. Erygowany został w 1987 roku przez Ks. Biskupa Ignacego Jeża, ówczesnego biskupa diecezjalnego.

Siedzibą uczelni była Parafia Św. Ducha w Koszalinie. Równolegle działało Diecezjalne Kolegium Teologiczne, prowadzące trzyletnie studia zawodowe (licencjackie).

Odpowiedni poziom nauczania gwarantowały w tamtym czasie umowy zawierane z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu.

Papieski wydział teologiczny

w Warszawie

Uczelnia kościelna na prawach państwowych, która jest swego rodzaju "organem prowadzącym" dla instytutu Teologicznego.

Na mocy umowy podpisanej z PWT studenci Instytutu wpisywani są na listę studentów PWT, dzięki czemu mogą cieszyć się statusem studentów, wraz z wynikającymi z tego przywilejami i obowiązkami.

Wydział dba też o stronę merytoryczną studiów. Po zakończeniu edukacji absolwenci otrzymują dyplomy magisterskie sygnowane przez PWT.

Papieski Wydział Teologiczny 

w Warszawie

Uczelnia kościelna na prawach państwowych, która jest swego rodzaju "organem prowadzącym" dla instytutu Teologicznego.

Na mocy umowy podpisanej z PWT studenci Instytutu wpisywani są na listę studentów PWT, dzięki czemu mogą cieszyć się statusem studentów, wraz z wynikającymi z tego przywilejami i obowiązkami.

Wydział dba też o stronę merytoryczną studiów. Po zakończeniu edukacji absolwenci otrzymują dyplomy magisterskie sygnowane przez PWT.

AKADEMIA KATOLICKA

W Warszawie

Uczelnia kościelna na prawach państwowych, która jest swego rodzaju "organem prowadzącym" dla instytutu Teologicznego.

Na mocy umowy podpisanej z Akademią studenci Instytutu wpisywani są na listę studentów AKW, dzięki czemu mogą cieszyć się statusem studentów, wraz z wynikającymi z tego przywilejami i obowiązkami.

Akademia dba też o stronę merytoryczną studiów. Po zakończeniu edukacji absolwenci otrzymują dyplomy magisterskie sygnowane przez AKW.

Lokalizacja

Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Koszalinie, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego, który zlokalizowany jest 4 km od centrum miasta. Spokojne otoczenie, dobre warunki lokalowe oraz dogodna komunikacja sprawiają, że Instytut Teologiczny jest przyjaznym miejscem dla studentów.

Łatwo można do nas dotrzeć autobusem miejskim nr 9, zaś dla osób poruszających się samochodem dostępne są liczne miejsca parkingowe.

Odpowiednio wyposażone sale wykładowe oraz możliwość wykupienia obiadu i noclegu w domu rekolekcyjnym to części praktycznej infrastruktury dostępnej dla studentów.

Biblioteka

Zbiory Biblioteki obejmują obecnie blisko 81 tys. woluminów druków zwartych, ponad 600 tytułów czasopism polskich oraz zagranicznych, prace magisterskie i starodruki. Wszystkie katalogi zbioru są opracowane zgodnie ze standardami Biblioteki Narodowej i dostępne on-line. Biblioteka WSD współpracuje z bibliotekami kościelnymi z całej Polski w ramach Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, należy także do Zachodnio - pomorskiego Porozumienia Bibliotek, które wraz z Książnicą Pomorską utworzyły Bibliotekę Cyfrową. 

Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Koszalinie, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego, który zlokalizowany jest 4 km od centrum miasta. Spokojne otoczenie, dobre warunki lokalowe oraz dogodna komunikacja sprawiają, że Instytut Teologiczny jest przyjaznym miejscem dla studentów.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców tworzą w większości księża naszej diecezji. Posiadają oni odpowiednie kwalifikacje naukowe – część z nich to pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, dwóch wykładowców otrzymało tytuł naukowy profesora.

Umieszczenie Instytutu Teologicznego w strukturach Akademii Katolickiej w Warszawie zapewnia nadzór uznanej uczelni nad procesem kształcenia i jego wysoki poziom.

Odpowiednio wyposażone sale wykładowe oraz możliwość wykupienia obiadu i noclegu w domu rekolekcyjnym to części praktycznej infrastruktury dostępnej dla studentów.