Teologia

Dla kogo?

Instytut Teologiczny zaprasza na studia z teologii katolickiej każdego, kto - korzystając z wiedzy i doświadczenia naszej kadry wykładowczej oraz możliwości naukowych oferowanych przez Instytut - pragnie pogłębiać znajomość prawd wiary, z powodów takich jak:

 • zainteresowania osobiste;

 • chęć podjęcia pracy katechetycznej;

 • chęć wykorzystania nabytej wiedzy do głębszego zaangażowania się w życie Kościoła (np. jako nadzwyczajny szafarz Eucharystii, animator katechezy parafialnej, lider ruchu religijnego).

Teologia

Dla kogo?

Instytut Teologiczny zaprasza na studia z teologii katolickiej każdego, kto - korzystając z wiedzy i doświadczenia naszej kadry wykładowczej oraz możliwości naukowych oferowanych przez Instytut - pragnie pogłębiać znajomość prawd wiary, z powodów takich jak:

 • zainteresowania osobiste;

 • chęć podjęcia pracy katechetycznej;

 • chęć wykorzystania nabytej wiedzy do głębszego zaangażowania się w życie Kościoła (np. jako nadzwyczajny szafarz Eucharystii, animator katechezy parafialnej, lider ruchu religijnego).

Przykładowe dziedziny wiedzy

Cykl studiów

trwa 5 lat (10 semestrów) i kończy się egzaminem końcowym ex universa theologia oraz obroną pracy magisterskiej. Proponowane studia obejmują klasyczne dziedziny filozofii i teologii: pierwsze dwa lata cyklu koncentrują się przede wszystkim na dyscyplinach filozoficznych, trzy kolejne lata to studium teologii oraz dyscyplin pomocniczych i specjalizacyjnych.

Nad poziomem kształcenia czuwa Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, z którym współpracujemy.

Dzięki temu nasi absolwenci uzyskują dyplomy magisterskie wystawione przez PWTW. Uzyskane kwalifikacje uprawniają (po otrzymaniu misji kanonicznej) do podjęcia pracy w szkole w charakterze nauczyciela religii. 

Jak każde studia tego typu, także nasze są odpłatne, ale dla osób w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość uzyskania stypendium - więcej informacji w zakładce Zasady odpłatności.

Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w Koszalinie (gmach WSD) w czasie roku akademickiego we wszystkie soboty od godz. 8.30 do 18.50 oraz dwa lub trzy piątki w miesiącu od godz. 15.00 do 19.50. Dzięki temu łatwiej jest pogodzić studiowanie z wykonywaniem pracy zawodowej.

Nad poziomem kształcenia czuwa Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, z którym współpracujemy.

Dzięki temu nasi absolwenci uzyskują dyplomy magisterskie wystawione przez PWTW. Uzyskane kwalifikacje uprawniają (po otrzymaniu misji kanonicznej) do podjęcia pracy w szkole w charakterze nauczyciela religii. 

Jak każde studia tego typu, także nasze są odpłatne, ale dla osób w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość uzyskania stypendium - więcej informacji w zakładce Zasady odpłatności.

Plan zajęć

Zajęcia odbywają się w Koszalinie (gmach WSD) w czasie roku akademickiego we wszystkie soboty od godz. 8.3o do 18.5o oraz dwa lub trzy piątki w miesiącu od godz. 15.oo do 19.5o. Dzięki temu łatwiej jest pogodzić studiowanie z wykonywaniem pracy zawodowej.

Cykl studiów

trwa 5 lat (10 semestrów) i kończy się egzaminem końcowym ex universa theologia oraz obroną pracy magisterskiej. Proponowane studia obejmują klasyczne dziedziny filozofii i teologii: pierwsze dwa lata cyklu koncentrują się przede wszystkim na dyscyplinach filozoficznych, trzy kolejne lata to studium teologii oraz dyscyplin pomocniczych i specjalizacyjnych.

Przykładowe dziedziny wiedzy

Rekrutacja

Kandydaci na studia powinni złożyć w Sekretariacie do dnia 15 WRZEŚnia 2021 r. następujące dokumenty:

 • wypełnione podanie wraz z ankietą personalną (do pobrania tutaj lub otrzymania na miejscu)

 • własnoręcznie napisany życiorys

 • świadectwo dojrzałości

 • świadectwo katechizacji

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (od lekarza rodzinnego)

 • 3 zdjęcia (format jak do dowodu osobistego)

 • opinię od proboszcza parafii zamieszkania

Pobierz dokumenty potrzebne do rekrutacji

Odpłatność

Studia prowadzone przez Instytut Teologiczny są odpłatne.

 • Opłata wpisowa wynosi 85 zł i pobierana jest przy procedurze rekrutacyjnej.

 • Czesne wynosi 900 zł za semestr i może zostać podwyższone z początkiem każdego roku akademickiego o kilkanaście zł. Dokładne stawki podawane są do wiadomości studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 • Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

 • Nie pobieramy opłat z tytułu tzw. "pedagogizacji" w specjalności katechetycznej.

 • Nie pobieramy opłat z tytułu przystąpienia do egzaminów poprawkowych, natomiast warunkowe wpisy na następny semestr oraz powtarzanie semestru mogą być dodatkowo płatne - dokładne warunki podawane są do wiadomości studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 • Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne oraz zapomogę z tytułu niepełnosprawności. Stypendia te są udzielane z funduszy ministerialnych przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. 

zobacz inne propozycje studiów teologicznych

Osoby, dla których oferta studiów pięcioletnich nie jest odpowiednia, zachęcamy do zapoznania się z innymi możliwościami studiowania teologii. Są to:

 • dwuletnie studia podyplomowe z teologii - dwuletnie studia teologiczno-katechetyczne dla nauczycieli (szczegóły na stronie sptkoszalin.pl)

 • pięcioletnie studia magisterskie prowadzone w systemie e-learning (szczegóły na stronie pwtw.pl)